Omgangsvormen

Introductie
Als eerste lees je over het gedrag dat we graag willen zien om een prettige community met elkaar te vormen. Dat betekent dat we bepaald gedrag of bepaalde acties te begrenzen of bij voorbaat uitsluiten. Hieronder lees je meer over hoe we met elkaar om willen gaan en over ontoelaatbaar gedrag.

De omgangsvormen

 1. Neem vanuit je ouderschap of ouderschapsrol deel aan deze community
 2. Reageer inhoudelijk op de vraag van de ander. Plaats geen commentaren (off topic) die niet bijdragen aan de ondersteuning of antwoord op een vraag. Sta open voor elkaars visies. Je eigen mening door duwen in een discussie draagt niet bij aan een waardevolle dialoog.
 3. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.
 4. Reageer op een respectvolle manier naar anderen. Dat betekent dat je zorgt voor een open houding en je je verdiept in de inbrenger van een vraag. Een goed contact levert meer onderling begrip, respect en waardering op, waardoor de communicatie soepeler zal verlopen.

Ontoelaatbaar gedrag

 1. Promotie, spam en irrelevante links zijn niet toegestaan. Reclame maken is verboden als er persoonlijk voordeel aan verbonden zit. Let op: Ook het noemen van een bedrijfsnaam als nickname valt onder reclame. Het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook zijn niet toegestaan.
 2. Het is niet toegestaan anderen te beledigen of opzettelijk te kwetsen.
 3. Persoonlijke aanvallen van een ander forumlid of ‘op de man spelen’ zijn niet toegestaan.
 4. Bedreigingen binnen de community, op welke manier dan ook, zijn verboden.
 5. Provoceer niet. Hiermee bedoelen we het opzettelijk uitlokken van een reactie of iemand anders uitdagen.
 6. Sarcastische antwoorden of opmerkingen als antwoord op een serieus topic/serieuze vraag zijn niet toegestaan.
 7. Racistische, discriminerende en seksistische berichten zijn verboden.
 8. Het gebruik van een VPN/proxy is niet toegestaan, als wij het gebruik hiervan constateren dan wordt je account geblokkeerd.
 9. Commentaar op schrijfstijl, spelling of het plaatsen van andere off-topic berichten is niet toegestaan.
 10. Onder verschillende namen in één discussie mee te praten, het zogenoemde dubbelnicken, is niet toegestaan.
 11. Onderling medische adviezen geven door de leden van de community is verboden. Dit geldt ook voor advies over medicijngebruik. Vragen naar ervaringen van anderen mag wel.
 12. Er kan gepraat en gediscussieerd worden over het coronavirus, maar de community is niet de plek om verschillende theorieën te bespreken.

Privégegevens
Noem geen persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon. We delen geen gevoelige gesprekken of persoonlijke informatie buiten deze groep. Het is niet toegestaan om privégegevens of screenshots uit topics te delen.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deelnemers en moderatoren

 1. Als deelnemer aan de community ben je medeverantwoordelijk voor het bewaken van de omgangsvormen en mag en kun je elkaar aanspreken op de naleving daarvan.
 2. Deelnemers kunnen elkaar erop attenderen wanneer reacties inhoudelijk off topic zijn op de
  vraag van de inbrenger.
 3. Deelnemers en moderatoren het recht om elkaar aan te spreken op berichten die niet passen binnen de context van deze community.
 4. Moderatoren kunnen waarschuwingen geven aan degenen die te vaak reacties plaatsen die off topic zijn ten aanzien van de vraag van de inbrenger.
 5. Op berichten die niet passen binnen de community van de GroeiGids.nl, kunnen de moderatoren je aanspreken of je een waarschuwing geven. Zijn de berichten dermate hinderlijk, dan kan dit in uitzonderlijke gevallen ook leiden tot uitsluiting van de community.
 6. Bij ontoelaatbaar gedrag zullen de moderatoren iemand daarop attenderen met het verzoek de gedragsregels na te leven. Mocht dat geen resultaat opleveren dan hebben de moderatoren het recht een account te blokkeren van deelname aan deze ouder community. Je blijft dan met je account wel gewoon toegang houden tot de GroeiGids app.

Overtredingen / bans
Moderatie is maatwerk, onderstaand zijn de maatregelen die wij kunnen nemen bij overtreding van de gedragsregels. Wij kunnen leden waarschuwen of hun account verwijderen. Naast de inhoud van berichten nemen wij ook de voorgeschiedenis van leden mee in ons oordeel.

Je ontvangt een waarschuwing bij:

 • provoceren
 • beledigen
 • hinderlijke off-topic reactie
 • beeldmateriaal of teksten met auteursrecht
 • speculeren over nicks
 • medisch advies geven
 • praten over zelfdoding
 • niet opvolgen van moderator aanwijzingen
 • herplaatsen van een verwijderde reactie die door moderatoren zijn verwijderd
 • het negeren van aanwijzingen van de moderatoren

Heb je 3 keer een waarschuwing ontvangen dan blokkeren wij je account. In sommige uitzonderlijke gevallen blokkeren we je account direct bij de eerste overtreding. Je behoudt wel toegang tot de GroeiGids app, maar kunt dan niet meer deelnemen aan de oudercommunity.
Bij verschillen van inzicht over berichten van de GroeiGids en/of het moderatiebeleid

 1. Over een waarschuwing of het verwijderen van een account kan niet worden gediscussieerd.
 2. Deelnemers aan de community kunnen wel via een DM om opheldering vragen over een waarschuwing of verwijdering van een account. Ook kunnen zij onjuistheden in het besluit melden. Dit wordt vervolgens opgepakt en indien nodig recht gezet. Commentaar op de beslissingen in het kader van het moderatorbeleid mogen niet in de lopende topics worden geplaatst. Ben je het ergens niet mee eens? Stuur dan de moderator een DM. Binnen twee werkdagen ontvang je een reactie. Het is niet toegestaan om onderling uitgebreid te discussiëren over de melding van de beslissing van een moderator.
 3. Het is niet toegestaan om gegevens of correspondentie of DM’s te delen van moderatoren. Bij overtreding hiervan leidt direct tot een permanente ban uit de community.
 4. Bedreigingen, intimidatie, provocerend gedrag ten opzichte van moderatoren en het moderatorbeleid zijn onacceptabel. Hieronder verstaan we:
 • verbale bedreiging/intimiderend taalgebruik via het forum, email, telefoon of enig ander
  kanaal
 • fysieke bedreiging
 • intimiderend gedrag
 • bedreiging of intimidatie via derden.
  Het topic en/of de reactie zal direct verwijderd worden en de gebruiker krijgt een permanente ban. Daarnaast zal er worden beoordeeld of er aangifte van bedreiging kan worden gedaan bij de politie, zoals omschreven in artikel 284 danwel 285 van het Wetboek van Strafrecht.

Versie 31 januari 2022